In de verwerkersovereenkomst staat vastgelegd hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken bij het leveren van onze dienst. Wij maken gebruik van de model verwerkersovereenkomst van het privacy convenant (samenwerking tussen PO-, VO- en MBO raad en aanbieders van digitale leermiddelen waarin gezamenlijke afspraken gemaakt worden over een goede omgang met studentgegevens). Om deze te tekenen onderneem je de volgende acties:

  • Stuur een e-mail naar info@themarkers.nl met als titel 'Verwerkersovereenkomst'

  • Binnen 24 uur krijg je een e-mail van ons terug met een link naar de verwerkersovereenkomst.

  • Vul alle velden in dit document in en onderteken het document, dit kan allemaal online.

  • Je krijgt een ondertekend exemplaar in je mailbox zodra ook wij onze handtekening eronder hebben gezet.

Was dit een antwoord op uw vraag?