Het op een veilige manier omgaan met de persoonsgegevens en data van jou en je studenten is voor The Markers top prioriteit.

The Markers is een Nederlands bedrijf. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving van Nederland en de Europese Unie, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast zijn wij medestander van het Privacy Convenant, een initiatief vanuit de VO- en MBO raad voor het veilig verwerken van klantdata. Wanneer wij persoonsgegevens ontvangen, zorgen wij ervoor deze zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en te beschermen. Lees hier meer over in onze privacy verklaringen: https://www.themarkers.nl/privacy-verklaring/ en https://www.themarkers.nl/privacy-verklaring-student/.

Was dit een antwoord op uw vraag?